*sold *

*sold*

_DSC3414.jpg

*sold*

_DSC3403.jpg
_DSC3505.jpg
_DSC3442.jpg

*sold*

_DSC3453.jpg

*sold*

_DSC3509.jpg
_DSC3510.jpg
_DSC3394.jpg

*sold*

_DSC3503.jpg
_DSC3447.jpg
_DSC3524.JPG
_DSC3527.JPG
_DSC3513.jpg
_DSC3514.jpg
_DSC3518.jpg
_DSC3520.JPG
_DSC3519.jpg

"Richard Bauer - Sculptor" 1981 -- 10 x 7 -- Acrylic over photograph 

**First place winner ** "Painter" 1990 -- 13 x 9-- Acrylic over photograph

_DSC3416.jpg

*sold*

_DSC3408.jpg
_DSC3440.jpg

"Avoiding the Wind" --13 1/2 x 9 1/2 -- Acrylic over photograph --August 1991

_DSC3406.jpg

*sold*

_DSC3451.jpg

"Punting" 1987 -- 9 1/2 x 8 -- Acrylic over photograph

_DSC3449.jpg

"Malalloff Diggins" - 1986 -- 13 1/2 x 10 1/2 -- Acrylic over photograph 

"Deep Blue and Ice White" -- 9 3/4 x 8 --Acrylic over photograph

"Deep Blue and Ice White" -- 9 3/4 x 8 --Acrylic over photograph

_DSC3382.jpg
_DSC3446.jpg

"Yellow Flowers @ Botanical Garden (Berkeley)" -- 5.8.1984-- Acrylic over photograph 

_DSC3445.jpg

"Morman Temple (Oakland)" 1986 -- 8 x 9 3/4 -- Acrylic over photograph

_DSC3396.jpg
_DSC3398.jpg

*sold*

_DSC3401.jpg